PAR MUMS KONTAKTI LAPAS KARTE NODERĪGAS SAITES

Apmācība un konsultācijas

Vadībzinības un biznesa psiholoģija

Uzņēmējdarbība

Personālvadība

Klientu apkalpošana

Personības attīstība un saskarsmes psiholoģija

Interaktīvās biznesa konsultācijas

Personības attīstība un saskarsmes psiholoģija

Mana komanda un es
Sieviete biznesā
Lietišķā saskarsme vadītājiem
Saskarsme tiekoties un pa telefonu
Lietišķā etiķete
Stress un tā pārvarēšanas iespējas
Semināru gatavošanas un vadīšanas tehnika

 

Lietišķā saskarsme vadītājiem

Moto: “Ir tikai viena patiesa greznība – cilvēciskas attiecības starp cilvēkiem.”
(A. de Sent-Ekziperī)

Mērķa auditorija: Vidējo un zemāko līmeņu, nodaļu vadītāji

Semināra mērķi:
Izprast stratēģiskās komunikācijas nozīmi un principus
Iepazīties ar efektīviem auditorijas pārliecināšanas paņēmieniem
Iepazīties, prast praksē pielietot piemērotāko saskarsmes stilu

Semināra saturs:
Lietišķās saskarsmes definīcija
Saskarsmes līmeņi
Saskarsmes procesa elementi
Stratēģiskā komunikācija vadītājiem
Ziņas sūtītāja stratēģija
Saskarsmes stila izvēle
Kā panākt, lai auditorija Jums tic?
Auditorijas stratēģija
Kā motivēt auditoriju
Ziņas sūtīšanas kanāla izvēle

Ieguvumi semināra klausītājiem:
Lielāka izpratne par komunikācijas nozīmi uzņēmumā
Uzlabojusies saskarsme ar iekšējiem un ārējiem klientiem
Uzlabojusies prasme pārliecināt klausītājus
Iegūtas praktiski pielietojamas zināšanas par komunikācijas stiliem

Semināra ilgums: 1 diena (8 stundas).

  PAR MUMS KONTAKTI LAPAS KARTE NODERĪGAS SAITES